Den sanselige nærheten til naturen har vært mitt hovedmotiv i de fleste naturmaleriene som presenteres her. Som maler føler jeg større nærhet til musikkens abstrakte form enn det figurative tolkbare. Dette kan synes som et paradoks, i og med at de fleste av bildene mine er figurative. For min del har allikevel behovet for å arbeide med gjenkjennbare former vært en nødvendig referanse eller inngangsport til maleriet. Abstraksjonene er til sist, uansett uttrykksform, den endelige utfordringen. Den blir et møtested for de ulike innfallsvinklene til billedspråket.

Teknisk arbeider jeg med det lagdelte maleriet. Fra en bunntone i tørr eller halvtørr tilstand bygger jeg gravis opp maleriet. Flere overmalinger og utskrapninger skjer underveis. Noen ganger benytter jeg knust marmor i undermalingen sammen med akrylmaling når jeg ønsker grove stofflige uttrykk. Særlig i senere arbeider har jeg benyttet denne teknikken.

Using Format