Arbeidet med grafikk, tegning og collage har vært en nødvendig prosess ved siden av maleriene. Det å utforske andre teknikker og motivområder, eller møte motstanden i en grafisk plate, skapte nye erfaringer som jeg kunne ta med inn i maleriene. Disse bildene har aldri dannet grunnlag for enhetlige utstillinger, men er noen ganger tatt med i mindre grupper.

Using Format