Portretter /figurer i rom

Gjennom årene har jeg arbeidet litt med portretter i tegning, grafikk og maleri. Noen ganger som bestillingsarbeider og andre ganger ut fra egen motivasjon. Det å leve seg inn i et portrett krever en spesiell iakttakelse med mange innfallsvinkler. Materialet man bygger på kan være alt fra serier av foto og direkte skisser eller det aller beste, nemlig levende modell. Portretter av mennesker i sitt arbeidsmiljø har de senere årene vekket min interesse for å utforske temaet figurer i rom, hvor portrettet gradvis viker plassen for en friere abstraksjon. Naturmaleriet har hittil tatt for mye av min tid, slik at jeg ikke har fått arbeidet i dybden av dette temaet. Jeg har allikevel valgt å ta med noen eksempler fra sidelinjen av min produksjon.

Using Format